Om Ostemaker Øverli Ystingen Ostene Oppskrifter Kontakt
Historien bak
  
Ivar overtok familiegården i Pasvikdalen i 1980 da han var 23 år, og starta melke­produksjon i 1986, etter at foreldrene hadde valgt å innstille dette i 1975. Gården er et av bureisingsbrukene som ble grunn­lagt under siste verdens­krig av min far. Under hele oppveksten deltok jeg og mine brødre i onne­arbeid sommers­tid. Dagene var mye lengere den gang, så det var derfor likevel alltid tid til lek, fiske og friluftsliv.

Våren 2002 inviterte Jordbrukssjefen i kommunen alle bøndene i dalen til en fore­lesning på Svanhovd Miljøsenter, der Astri Aasen fra Gangstad Gård på Innerøya i Trøndelag foreleste om sin etablering av ysteri på gården deres. Det var spiren til det som er utviklet på Øverli gård siden 2006.

Etter grunnkurs i 2003, idé – og eta­blerings­stipend via Innovasjon Norge, et omfattende plan­utviklings­arbeid og 150 timers modulkurs våren og høsten 2005 i regi av Norsk Gardsost (www.gardsost.no), var det i november 2006 klart for den første produksjonen i godkjent lokale.

I to år foregikk produksjonen i et ombygget bad i bolighuset, og modningsrom ble lokalisert i potetkjelleren i kårboligen – barndomshjemmet, - tungvint, men funket utmerket klimatisk.

Fra april 2009 var det første tilbygget med nye lokaler for ysteriet og modnings­rom endelig på plass i et tilbygg til drifts­bygget. 

I 2012 var utvidelsen av fjøsen ferdig med 27 liggebåser til dyra på løsdrift og melkestall. Den gamle avdelingen var da også ferdig ombygget med spiseplass for kuene, men også binger for rekruttene; kalver og kviger. Oksekalvene blir stort sett solgt til naboer i bygda for oppfõring til slakt.

Ysteriet på Øverli Gård er det hittil eneste gårds­ysteriet i Finnmark, kanskje verdens nordligste og et av svært få som produserer på rå (upasteurisert) naturlig melk i landet.